Adatvédelem és adatkezelési nyilatkozat
Jelen nyilatkozat a www.vendtex.hu weboldal üzemeltetőjének, Vend-Tex Kft. mint adatkezelő
által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveit rögzíti.

Adatkezelő adatai
A szolgáltató neve: VEND-TEX Kft.
A szolgáltató webtárhely címe: Szentgotthárd, Hunyadi János út 38. a cégtelephelye
A szolgáltató székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 4. A. ép.
A szolgáltató elérhetősége: 1115 Budapest, Tétényi út 4. A. ép.
Kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: vendtex@vendtex.hu
Kapcsolattartásért felelős személy: Mesicsné Kürnyek Zsófia
Telefonszáma:+36 30 937 7440
Adószáma: 11512505-2-43.
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-110717/2016
A szerződés nyelve: magyar

Vonatkozó jogszabályok
Az adatkezelő a weboldal üzemeltetése során a vonatkozó hatályos jogszabályok és előírások
szerint jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályok esetén:
● 2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól
● 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
● 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról
2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
● 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

A weboldal létrehozásának és az adatkezelésnek a célja
Anyagi ellenszolgáltatás ellenében történő értékesítés. Hírlevéllel a cég termékeiről folyamatos
tájékoztatás az érdeklődőknek.

A weboldalt igénybevételének feltételei
A weboldalt teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetik igénybe.
16. életévét betöltő személy a törvényes képviselőjének írásbeli beleegyezése vagy utólagos
jóváhagyásával veheti igénybevételéhez a weboldalt.
A hírlevél küldéséhez és a termék megrendeléshez külön-külön regisztráció szükséges,
amelynek adatairól a nyilvántartás elkülönül.

A weboldalon kezelt adatok
A weboldalon történő rendelés, ajánlatkérés, mintakollekció kérés vagy hírlevél feliratkozás
során megadott személyes adatok az informatikai rendszerben rögzítésre kerülnek. Ezen
adatok önkéntes megadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az oldal üzemeltetője
adatbázisban tárolja és kezelje adatait.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatok megadása a ajánlatkéréshez vagy mintakollekció kéréshez szükséges. Az adatok
kezelésének célja az ajánlat vagy minta eljuttatása, esetenként ajánlatok és hírlevelek küldése.
A személyes adatok nyilvántartásba vételének és kezelésének jogalapja az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a)
pontja szerint az adatkezeléshez szükséges a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. Azáltal,
hogy használja weboldalunkat vagy önkéntesen ad meg adatokat a megrendelések során, a
ajánlatkérés vagy a hírlevél feliratkozásnál, hozzájárulását adja a Felhasználó adatainak
kezeléséhez.
A rendszer használata során automatikusan rögzítésre kerülnek olyan anonim adatok,
amelynek célja kizárólag statisztika készítése, és az informatikai rendszer technikai
monitorozása miatt szükséges.
A honlap üzemetetője más forrásból szerzett információkat is felhasználhat abban az esetben,
ha az érintett az adatfelvétel során hozzájárult adatai továbbításához, megosztásához. Ide értve
a nyilvános forrásból beszerezhető adatokat is. Az így megszerzett adatokat saját célra
használjuk értékesítési, tájékoztatási és piackutatási célra, hírlevelek küldésére, de harmadik
félnek nem adjuk tovább. Ezen személyes adatok törlését, módosítását az érintett honlapon
megtalálható elérhetőségeinken kérheti.

Rögzített adatok
A mintakollekció vagy ajánlatkérés alkalmával a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a
következő személyes adatokat:
Név, cégnév, email cím, telefonszám
Hírlevél feliratkozás a fenti adatok megadásával történik.
Az általunk rögzített adatokat harmadik személyek részére nem továbbítjuk, kivéve ha a
regisztrált személy a regisztráció során meghatározza, hogy adatait mely célból milyen körben
kéri továbbítani illetve a regisztrált személy a szerződés teljesítése érdekében megbízottként
működik közre. Ezeket az átadott partnereink semmilyen formában nem jogosultak felhasználni,
tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Az ilyen külső szereplők adatkezelési
gyakorlatára nem terjed ki felelősségünk.

Technikai adatokra vonatkozó szabályok
A weboldalra történő látogatás során technikai információk kerülnek (pl. IP cím, látogatás
időtartama) rögzítésre, melyek célja a látogatói statisztikák készítése (Google Analytics). Ezen
adatokat a tárhelyszolgáltató és a Google Analytics rendszere tárolja. Ezen adatokat kizárólag a
törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján
kerülhet sor. Ezen adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi
elveiről itt olvashat: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Cookiek
A weboldal megtekintéséhez cookiek (sütik) elfogadása szükséges. Ezt a weboldal alján
bekúszó sávban tudja jóváhagyni. Amennyiben nem szeretné elfogadni a cookiekat,
böngészőjének Beállítás menüpontjában kérheti a sütik tiltását. A cookie egy olyan fájl, amit a
weboldalt kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, s azt a felhasználó
számítógépén tárolja. A cookieban személyes adat nem tárolódik, és bármikor törölhető.

Adattárolás időtartama
Az ajánlatkérés, minta kérés és hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatok
kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
Elérhetőségeinken (Emailben: vendtex@vendtex.hu) bármikor módjában áll kérni a kezelt
adatok törlését, módosítását.

Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A weboldal Felhasználója bármikor kérhet tájékoztatást az általunk kezelt személyes adatairól –
beleértve az adatok forrását, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, az adatkezelő nevét,
címét.
Az adatkezelő rendelkezésére álló adatokat az érintett írásban vagy telefonos megkeresés útján
módosíthatja, kérheti azok törlését.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatbázisban tárolt személyes adatok védelme,
a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozása érdekében.

Kapcsolat
Amennyiben adatai módosítását vagy törlését kéri, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az
alábbi elérhetőségeink egyikén.
Emailben: vendtex@vendtex.hu
Telefonon:+36 30 937 7440

Jogorvoslat
A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C).
Amennyiben az érintett azt vélelmezi, hogy a weboldal adatkezelője jelen adatvédelmi
nyilatkozatban megsértette adatvédelmi jogait, illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat, akkor ez utóbbi törvény
22. §-a alapján bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
A weboldal adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-110717/2016
A www.vendtex.hu üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy jelen nyilatkozatot egyoldalúan
módosítsa. A módosítás tényéről a weboldalon ad felvilágosítást. A weboldal szolgáltatásainak
használatával az érintett ráutaló magatartással elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban
foglaltakat.
Budapest, 2016. december 20.
Mesicsné Kürnyek Zsófia
Ügyvezető